การประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

  • 04/02/2562 11:15
  • 312

รางวัลอันดับที่ 4 ทีม หลานปู่ไชยมาส   โรงเรียนหนองวัวซอ   จ.อุดรธานี