การประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

  • 04/02/2562 11:16
  • 363

รางวัลอันดับที่ 5 ทีม C.H.B. Healthy Kids   โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร