ประโยชน์ของการออกกำลังกาย ต่ออาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดหลังการรักษาโรคโควิด-19

  • 01/07/2564 09:36
  • 176

Sport Science EXTRAordinary #4/2021

#ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการออกกำลังกาย ต่ออาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดหลังการรักษา #โรคโควิด-19

Post-COVID-19 Syndrome and the Potential Benefits of Exercise

โรคโควิด-19 (Coronavirus disease : COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฉับพลันรุนแรง บริเวณทางเดินหายใจ (Severe acute respiratory syndromecoronavirus-2 infection : SARS-CoV-2) หากมีการได้รับเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรง คาดว่าสามารถรักษาและอาการจะหายไปได้ใน 2 สัปดาห์ หากมีอาการรุนแรงอาจจะต้องใช้เวลา 3-12 สัปดาห์

จากหลักฐานการศึกษารวบรวมข้อมูลของนักวิชาการชาวสเปน ที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Environmental Research and Public Health เมื่อปี 2020 ได้ระบุให้เห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะพบกลุ่มอาการที่ไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการติดเชื้อหรือหลังจากได้รับการรักษาไปแล้ว ซึ่งเป็นอาการหรืออาการแสดงที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะตอนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ซึ่งพัฒนาขึ้นในระหว่างหรือหลังการติดเชื้อโควิด-19 และคงอยู่ได้ถึง 12 สัปดาห์ (สำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร: The UK National Health Service : NHS) และส่งผลเชิงลบต่อร่างกาย โดยอาการที่มักพบบ่อย ได้แก่ เหนื่อยล้า หายใจลำบาก ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ มีปัญหาเกี่ยวกับการรับรส/การรับกลิ่น

และจากหลักฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ผ่านมา นักวิชาการให้ความเห็นว่า เป็นไปได้ที่ว่า การออกกำลังกายจะช่วยลดระดับของอาการไม่พึงประสงค์และผลกระทบที่ไม่ดีทางด้านจิตใจ ด้านระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด การหายใจ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และอาการอื่นๆ ได้ ภายหลังจากการรักษาการติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกว่า ประเภทของการออกกำลังกาย และระดับความหนักในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับการพัฒนาสุขภาพหลังจากการติดเชื้อโควิด-19

ดังนั้น การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพของเรา แบ่งเวลาออกกำลังกายเพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรงไว้สู้กับโรคภัยต่างๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปลอดภัยและสนุกกับการออกกำลังกายนะครับ

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *

“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”

“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

#OriginalResearch : Jimeno-Almazán, A., Pallarés, J. G., Buendía-Romero, Á., Martínez-Cava, A., Franco-López, F., Sánchez-Alcaraz Martínez, B. J., ... & Courel-Ibáñez, J. (2021). Post-COVID-19 Syndrome and the Potential Benefits of Exercise. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5329. https://doi.org/10.3390/ijerph18105329

#สรุปและเรียบเรียงโดย

นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง

นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา