ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรบ "พัฒนาคุณภาพชีวิตคนิการด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา"

  • 04/06/2562 09:04
  • 2,180

ประกาศรายชื่อรอบสุดท้าย

ผู้มีรายชื่อสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามกำหนดการเลยคะ

เข้าพัก โรงแรมได้ คืนที่ 18-19 มิ.ย. 62

ทางกรมไม่มีเงินสำรองค่าเดินทางให้นะคะ ... ครู/อาจารย์สามารถเบิกทางต้นสังกัดได้เลยคะ

ส่วนบุคลากรทั่วไป ต้องสำรองจ่ายเองคะ

....ขอบคุณคะ....