แบบสำรวจ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการกีฬา (Sport Participation Survey)

  • 25/10/2562 14:47
  • 727
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

กรมพลศึกษา ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไป สละเวลาตอบแบบสำรวจ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการกีฬา (Sport Participation Survey) ท่านสามารถเข้าถึงแบบสำรวจได้โดยคลิกที่คำว่า "ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่" หรือตามลิ้งค์แบบสำรวจด้านล่าง
 
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ กรมพลศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายอาเซียน ASEAN Physical Fitness Indicator (APFI) สำหรับประชาชนทั่วไปอายุ 7-74 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน และจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
 
*หมายเหตุ : หากทุกท่านจะกรุณาเผยแพร่ลิ้งค์แบบสำรวจให้กับประชาชนทั่วไปที่รู้จักเพิ่มเติมได้ กรมพลศึกษาจะขอขอบคุณในความกรุณามา ณ โอกาสนี้
 
 
https://forms.gle/qHQDssjMF5kUeYpQ9