การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

  • 09/01/2563 11:25
  • 2,209
ไฟล์เอกสารแนบ

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"

 

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น)  สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยสแกน QR Code เพื่อตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ

และดาวน์โหลดเอกสารแนบ จากเว็บไซด์ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ได้ที่ http://sportscience.dpe.go.th/