ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม เรื่อง?หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน?

  • 04/02/2563 15:43
  • 759
ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม เรื่อง“หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” 

จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ