ออกกำลังกายที่บ้าน ต้านโควิด-19 กับกรมพลศึกษา

  • 05/05/2563 12:10
  • 492

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายที่บ้าน ต้านโควิด-19 ด้วยกันค่ะ