อบรมเพื่อการเผยแพร่โปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา

  • 23/03/2564 15:31
  • 98

      เมื่อวันที่ 19 - 21  มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
      กรมพลศึกษา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อการเผยแพร่โปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นางสาววนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายชัยวัฒน์อรรถอินทรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดพิษณุโลก และนายเสน่ห์ คุ้มเกตุ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
     สำหรับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน การใช้โปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลสมรรถภาพทางกาย การใช้แอปพลิเคชั่น เพื่อการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย และการใช้ชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้ารับการอบรม เป็นบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก  จำนวนทั้งสิ้น 138 คน