โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านร่างการคนพิการ

  • 20/04/2564 13:30
  • 12

✳️ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
 #คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านร่างการคนพิการ”
✳️ #จังหวัดขอนแก่น