อบรมการป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา

  • 26/06/2564 09:49
  • 481

📍 ขอเชิญอบรม เชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา”ผ่านโปรแกรม Zoom
 
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
👉🏻รู้วิธีการออกกำลังกายเพื่อการรักษาปวดไหล่/ปวดหลัง/ปวดเข่า
👉🏻การป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยตนเอง
👉🏻หลักการปฐมพยาบาลทางการกีฬา
 
🔻​ Zoom Conference วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64  08.00-16.00 น. 
📌 วิทยากร โดย ผศ.ดร. ดวงเดือน รัตนะมงคล และ กภ.นนท์ สายพัฒนา
📌 สำหรับเจ้าหน้าที่พลศึกษา จำนวน 200 คน
⏩ ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่ลิ้งค์
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRp1e5cFggs9iOnw7vfJc6bW_ZpipV4k1BvSB6wo5uVz87wA/viewform?usp=sf_link
 
✅ จบการอบรมรับใบประกาศนียบัตร