ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ

  • 19/11/2564 11:04
  • 720

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
สำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2564
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเข้าไปยืนยันการเข้าร่วม โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล และจังหวัด ผ่านลิ้งค์นี้
You've been invited to join "อบรมผู้สูงอายุ กรมพลศึกษา 22-24 พ.ย. 64". Visit the link below to join the OpenChat.
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีรายชื่อด้านล่างนี้ เท่านั้น!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 2140120 ต่อ 6601