อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬาเรื่อง "วิทยาศาสตร์การกีฬา...ชวนวิ่ง ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง"

  • 08/01/2561 13:27
  • 6,302

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญนักวิ่งเพื่อสุขภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย จำนวน 70 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา...ชวนวิ่ง ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง” ในวันที่ 15 – 16  มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  โดย ไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด) ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการอบรมและแบบตอบรับดังเอกสารแนบ