นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2560 ตอนที่ 1/5

  • 22/06/2561 09:31
  • 1,379

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน: Sit-to-Stand Trainer with Assessment of Balance Abilities: An Apparatus for Rehabilitation and Exercise (เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับฝึกการลุกยืน ในผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย)