นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2560 ตอนที่ 2/5

  • 22/06/2561 09:34
  • 1,335

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน: ครัส สปอร์ต (CRUS Sport) (อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพการวิ่งให้เร็วเเละนานยิ่งขึ้น)