นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2560 ตอนที่ 3/5

  • 22/06/2561 09:36
  • 1,130

รางวัลที่ 3 ผลงาน: V-Force เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบ สมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจ