นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2560 ตอนที่ 5/5

  • 22/06/2561 09:44
  • 848

รางวัลที่ 5 ผลงาน Power Bar (เครื่องวัดแรงและกำลังในการฝึกยกน้ำหนัก)