แมวมองค้นหานักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์สูงอย่างไร How soccer scouts identify talented players

  • 14/06/2564 13:30
  • 463

Sport Science Weekly #8/2021 : Sport Science Friday

#แมวมองค้นหานักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์สูงอย่างไร How soccer scouts identify talented players

การศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ในปีนี้ (2021) ในวารสาร EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่แมวมอง(Scout) ของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 125 คน ถึงวิธีที่ใช้ในการค้นหาและระบุนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนที่มีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่การเป็นนักเตะระดับโลกในอนาคต

#Key_points

ปัจจัยสำคัญสำหรับการพยากรณ์ความสามารถของนักฟุตบอลเยาวชนในอนาคต

ลำดับที่ 1 คือ เทคนิค (37%) ประกอบด้วย ความสามารถทางเทคนิคในขณะที่มีลูกฟุตบอล การควบคุมลูกบอล ทักษะในการส่งบอลและการเล่นเกมรับ ความแม่นยำในการส่งบอล การจับบอลแรก การใช้สองเท้า การเลี้ยงบอล ฯลฯ

ลำดับที่ 2 คือ แทคติคและการรับรู้-การทำงานรู้คิดของสมอง (22%) ประกอบด้วย (ความเข้าใจในเกม ความรวดเร็วในการควบคุมและแก้ปัญหาในขณะแข่งขัน ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่มีลูกบอล วิสัยทัศน์ในการเล่น การตัดสินใจ Football intelligence ฯลฯ

ลำดับที่ 3 คือ สมรรถภาพทางกาย สรีรวิทยา และทักษะทางกลไก (21%) ประกอบด้วย ลักษณะทางสรีรวิทยา ความเร็ว ลักษณะทางร่างกาย การประสานสัมพันธ์ องค์ประกอบร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว พลังระเบิดของกล้ามเนื้อ จังหวะการเคลื่อนที่ ความมั่นคงของร่างกาย ฯลฯ

ลำดับที่ 4 คือ ทักษะทางจิตใจและบุคลิกภาพ (14%) ประกอบด้วย ทัศนคติที่ต้องการชนะ แรงขับหรือแรงจูงใจภายใน บุคลิกภาพ การฟื้นสถาพทางใจ ความเข้มแข็งทางจิตใจ เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีทัศนคติเชิงบวก มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีสมาธิความตั้งใจ ฯลฯ

ลำดับที่ 5 คือ ปัจจัยอื่นๆ (6%)ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ภายในทีม/เพื่อนร่วมทีม ทักษะการสื่อสาร พรสวรรค์ การปรับตัว ระดับการศึกษา อายุ (Biological and calendar) ฯลฯ

จากข้อมูลข้างต้น ทีมฟุตบอล บุคลากรทางการกีฬา โดยเฉพาะผู้ฝึกสอน แมวมอง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนที่มีศักยภาพจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *

“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”

“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

#Original_article : Tom L. G. Bergkamp, Wouter G. P. Frencken, A. Susan M. Niessen, Rob R. Meijer & Ruud. J. R. den Hartigh (2021) How soccer scouts identify talented players, European Journal of Sport Science, DOI: 10.1080/17461391.2021.1916081.

Figures source: https://www.swervesoccer.com/talentid

#สรุปและเรียบเรียง โดย

นายอัชรัฐ ยงทวี (PhD) นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

กรมพลศึกษา