ฟุตบอล
บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล
ฟุตซอล
เซปักตะกร้อ
แฮนด์บอล
เทนนิส
กอล์ฟ
เทควันโด้
ว่ายน้ำ
กรีฑา
แบดมินตัน
มวย
พายเรือ
อื่นๆ
 

หน้าแรก > เกี่ยวกับกีฬา > กรีฑา
 
ประวัติสรีรศาสตร์โภชนาการศาสตร์ชีวกลศาสตร์จิตวิทยาเวชศาสตร์สมรรถภาพทางกาย


สมรรถภาพทางกายของนักกีฬากรีฑา

     กรีฑา เป็นกิจกรรมทางกายที่มีประวัติยาวนาน และต้องการความสมบูรณ์ของร่างกายสูงมาก เป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวในหลายลักษณะ ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ประกอบไม่มากนัก ส่วนใหญ่ใช้สมรรถภาพร่างกายเป็นหลัก ดังนั้นนักกรีฑาจึงต้องมีทั้งความรวดเร็ว ความแข็งแรง ความอดทน ความยืดหยุ่นตัวและความคล่องตัว และใช้พลัง งานอย่างมากในการเล่น นักกรีฑาจึงมีความเหนื่อยและล้าไม่น้อยกว่ากีฬาอื่นๆ

     นักกรีฑาที่มีสมรรถภาพทางกายดี หมายถึง นักกรีฑาที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีความอ่อนตัว ความอดทน และความเร็ว ยิ่งมีความพร้อมทางร่างกายมากเท่าไร การเล่นกรีฑาก็ยิ่งมีประสิทธิภาพที่นำไปสู่ผลการแข่งขันมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเราจึงควรทราบถึงการมีสมรรถภาพทางกายเพื่อการเล่นกรีฑาที่ดีดังนี้

     ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ในการวิ่งระยะใกล้ ระยะกลางหรือระยะไกล การกระโดดสูง กระโดดไกล การพุ่งแหลน ขว้างต้อน หรืออื่นๆ ล้วนต้องมีพลังกล้ามเนื้อขาเป็นส่วนประกอบหลักทั้งสิ้น ยิ่งมีพลังมากเท่าไรการกระโดดและการวิ่งก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น เราจึงควรรับรู้เรื่องของความสามารถของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้าม เนื้อนอกจากทำให้นักกีฬาทำทักษะได้ดี และเล่นกรีฑาอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดหรือป้องกันการบาดเจ็บด้วย

     ความอดทน เมื่อร่างกายสามารถทำงานอย่างราบรื่น ด้วยความแข็งแรงแล้ว นักกรีฑาที่สามารถใช้กล้ามเนื้อหรือข้อต่ออย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพกว่า ย่อมมีโอกาสของการเล่นที่ดีมากกว่าผู้ที่เล่นได้เพียงระยะสั้นๆ ความนานในการเล่นกีฬานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดทน ส่วนคำหรืออาการตรงข้ามของความอดทน คือ ความเมื่อยล้า ของร่างกาย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการเล่นกรีฑา

     ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อในนักกรีฑา มีความจำเป็นไม่แพ้ด้านอื่นๆ การที่นักกีฬามีความอ่อนตัวในระหว่างการเล่น ช่วยทำให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างราบรื่น และมีโอกาสของการฉีกขาดของกล้ามเนื้อน้อย ข้อต่อของร่างกายทำงาน เคลื่อน ไหวในระยะทางและมุมที่ไกลและกว้าง ความอ่อนตัวนี้ช่วยลดการฉีกขาดของเอ็นและข้อต่อด้วย การอบอุ่นร่างกายที่ตามด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการเล่นกรีฑาที่เหมาะสมเพียงพอจึงเป็นเรื่องจำเป็น

     ความเร็ว ในบางรายการของกรีฑา เช่น วิ่งระยะสั้น ที่มีการเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในเวลาอันสั้น อยู่ด้วย นอกจากความเร็วในการเล่น เคลื่อนไหวแล้ว ความเร็วในการตอบสนองทางด้านจิตใจหรือความรู้สึก ก็เป็นความเร็วที่ส่งผลต่อการเล่นด้วยอีกทางหนึ่ง

     องค์ประกอบของการมีสมรรถภาพทางกายที่กล่าวมา สำหรับนักกรีฑา สามารถทำให้เกิดได้โดยการการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ แนวทางในการเตรียมความพร้อมทางร่างกายของนักกรีฑา หรือการฝึกในรายละเอียดจะได้กล่าวถึงในโอกาสอื่นต่อไป
 

 

 
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
@ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 กรมพลศึกษา | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 815709 คน