??ด่วน!! ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวด "ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2567 " ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เท่านั้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนกับเรา เตรียมทีมให้พร้อม ซ้อมให้เป๊ะ แล้วมาพบกัน?? >> เข้าระบบการสมัคร>> https://gms.dpe.go.th/dpeser...

??ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ประจำปี 2567" "ชมรม/กลุ่มออกกำลังกายผู้สูงอายุ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั่วประเทศที่สนใจ สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน" แล้วมา...