ติดต่อสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สนามกีฬาแห่งชาติ 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ : 0-2214-2578
  • โทรสาร : 0-2214-2578
  • E-mail Address : webmaster@dpe.go.th

วันเวลา ติดต่อราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 16:30 น.

แผนที่สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา สำหรับพิมพ์

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม