ตอนที่ 2 DPE FIT TEST FOR ALL สำหรับประชาชน

  • 15/09/2564 10:37
  • 842

ตอนที่ 2 DPE FIT TEST FOR ALL สำหรับประชาชน

APP DPE FIT TEST - สำหรับประชาชน ระบบ android : https://play.google.com/store/apps/de...

APP DPE FIT TEST - สำหรับประชาชน ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/dpe-fit...

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ผลิต : กันยายน 2564