ตอนที่ 6: แบบทดสอบที่ 5 แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน (Design fluency test : DFT)

  • 23/03/2565 13:04
  • 592

ตอนที่ 6: แบบทดสอบที่ 5 แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน (Design fluency test : DFT)