ตอนที่ 7: แบบทดสอบที่ 6 แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test : MRT)

  • 23/03/2565 13:05
  • 1,009

ตอนที่ 7: แบบทดสอบที่ 6 แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test : MRT)