ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

  • 11/04/2565 13:39
  • 826

ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง  การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Sport Science Innovation Contest 2022)