ประกาศเลื่อนกำหนดการประกวด ?ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง? ประจำปี 2565

  • 10/06/2565 11:54
  • 556

#ประกาศเลื่อนกำหนดการประกวด “ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2565
เนื่องจากกรมพลศึกษา มีเหตุความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประกวด “ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
กรมพลศึกษาจะประกาศกำหนดการใหม่ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ที่เว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th และ http://www.facebook.com/สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
 
👉ทั้งนี้ รายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ในครั้งนี้ จะดำเนินการประกาศภายในสัปดาห์หน้านะครับ
 
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2214 0120 ต่อ 6601 หรือ healthsciencedpe@gmail.com