การประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

  • 04/02/2562 11:07
  • 275

รางวัลชนะเลิศ ทีมโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   จ.สมุทรปราการ