การประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

  • 04/02/2562 11:13
  • 163

รางวัลอันดับที่ 3 ทีม Lycka Production   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี   กรุงเทพมหานคร