คลิป VDO แนวทางการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชนไทย

  • 05/05/2563 11:40
  • 304

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมชมคลิป VDO เรื่อง แนวทางการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชนไทย จำนวน 5 ตอน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษา ได้ที่ Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfUBM7H4pI6fmKB84j35bA0mIPxOjm3ME