โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

  • 20/04/2564 13:20
  • 83

🟩 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
“การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”
ลงทะเบียน โดนสแกน QR code หรือคลิกสมัครที่นี่ https://forms.gle/ZikJreHN8BpJnSQM7
♦️ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา
♦️ ฟรี! ค่าสมัคร ค่าของว่าง และค่าอาหาร
♦️ #ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม 31 พฤษภาคม 2564 โดยเรียงลำดับก่อนหลัง ( รายชื่อ 100 ลำดับคนแรกและ 20 คนถัดไปเป็นรายชื่อสำรอง)