ผลการประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564

  • 06/08/2564 19:51
  • 219

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล

จากการประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ด้วยค่ะ