ขอเชิญร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

  • 02/11/2564 11:55
  • 364
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตรวจเช็คความพร้อมก่อนวิ่ง...ป้องกันการบาดเจ็บ 

วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 - 19.30 น.                                               

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกีฬานิมิบุตร (ฝั่งสนามเทพหัสดิน)

 

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- วัดเปอร์เซ็นไขมัน มวลกล้ามเนื้อ
- วัดความอดนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
- วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  ฯลฯ
 
กิจกรรมคลินิกนักวิ่ง
- ให้บริการปรึกษาอาการบาดเจ็บ
- ประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บ
- ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและออกกำลังกาย
   ฯลฯ