คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญเด็ก เยาวชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปการจัดเสวนาวิชาการและแสดงผลงาน "โครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา" ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญครูพลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด (อายุไม่เกิน 35 ปี) ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง "การจัดการภาวะบาดเจ็บเท้าและข้อเท้าทางกีฬา" ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 ...

กรมพลศึกษา เชิญชมการประกวดนวัตกรรมรอบชิงชนะเลิศ นายวัชรินทร์ ปราชญ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมงานการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 โอเพ่น ?Sport Science Innovative Contest 2016...

กรมพลศึกษา ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2559 นายปัญญา หาญลำยวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการประกวด นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 โอเพ่น (Sport Science Innovative Contest 2016 Open) ขึ้น...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อระหว่างวันที่ 20 ? 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะและวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวร่าง...

การบริหารกายหน้าเสาธง "Forever Young ยังฟิตได้อีก" (EN)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Forever Young ยังฟิตได้อีก" (TH)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Wake Up ขยับกันหน่อย" (EN)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Wake Up ขยับกันหน่อย" (TH)