สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา #ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน? ลงทะเบียน โดนสแกน QR code หรือคลิกสมัครที่นี่ https://forms.gle/ZikJreHN8BpJnSQM7 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา...

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายที่บ้าน ต้านโควิด-19 ด้วยกันค่ะ

เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมพลศึกษา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อการเผยแพร่โปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมชมคลิป VDO เรื่อง แนวทางการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชนไทย จำนวน 5 ตอน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษา ได้ที่ Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfUBM7H4pI6fmKB84j35bA0mIPxOjm3ME...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดทำคลิปวีดิทัศน์ เรื่อง ไลฟ์สไตล์กับการคลายกล้ามเนื้อ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้นำวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผู้สนใจสามารถรับชมได้ผ่านลิ้งค์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLfUBM7H4pI6dxctZGmQkdAeIzT0S...