สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมชมคลิป VDO เรื่อง แนวทางการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชนไทย จำนวน 5 ตอน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษา ได้ที่ Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfUBM7H4pI6fmKB84j35bA0mIPxOjm3ME...

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายที่บ้าน ต้านโควิด-19 ด้วยกันค่ะ

ผู้สูงอายุ : การเสริมสร้างพัฒนาการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุ : การเสริมสร้างความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุ : การเสริมสร้างความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุ : การเสริมสร้างความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป