กรมพลศึกษา ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2559 นายปัญญา หาญลำยวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการประกวด นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 โอเพ่น (Sport Science Innovative Contest 2016 Open) ขึ้น...

กรมพลศึกษา เชิญชมการประกวดนวัตกรรมรอบชิงชนะเลิศ นายวัชรินทร์ ปราชญ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมงานการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 โอเพ่น ?Sport Science Innovative Contest 2016...

นายวัชรินทร์ ปราชศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 โอเพ่น (Sport Science Innovative Contest 2016 Open) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านวิศวกรรมศาสตร์...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อระหว่างวันที่ 20 ? 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะและวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวร่าง...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในหัวข้อ ?Physical activity and sports intervention programs in schools? เพื่อให้ครูพลศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมและสามารถนำกลับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ...

การบริหารกายหน้าเสาธง "Forever Young ยังฟิตได้อีก" (EN)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Forever Young ยังฟิตได้อีก" (TH)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Wake Up ขยับกันหน่อย" (EN)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Wake Up ขยับกันหน่อย" (TH)