สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง "Physical Activity and Sports Intervention Programs in Schools" ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญเด็ก เยาวชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปการจัดเสวนาวิชาการและแสดงผลงาน "โครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา" ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา...

กรมพลศึกษา ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2559 นายปัญญา หาญลำยวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการประกวด นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 โอเพ่น (Sport Science Innovative Contest 2016 Open) ขึ้น...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง "การจัดการภาวะบาดเจ็บเท้าและข้อเท้าทางกีฬา" ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ *สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและรายละเอียดกำหนดการอบรมพร้อม...

กรมพลศึกษา เชิญชมการประกวดนวัตกรรมรอบชิงชนะเลิศ นายวัชรินทร์ ปราชญ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมงานการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 โอเพ่น ?Sport Science Innovative Contest 2016...

กิจกรรมทางกายและกีฬาในโรงเรียน (Physical activity and sports) ตอนที่ 3/3

กิจกรรมทางกายและกีฬาในโรงเรียน (Physical activity and sports) ตอนที่ 2/3

กิจกรรมทางกายและกีฬาในโรงเรียน (Physical activity and sports) ตอนที่ 1/3

การบริหารกายหน้าเสาธง "Forever Young ยังฟิตได้อีก" (EN)