?กลับมาแล้ว การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2564 ขอเชิญชวนทีมจากโรงเรียนต่างๆส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะทำการประกวดแบบ NEW NORMAL โดยประกวดจากคลิปวีดีโอทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ?ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.dpe.go.th/news-preview-431291791817...

#ประกาศปิดให้บริการคลินิกการกีฬา #สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา_กรมพลศึกษา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา #ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน? ลงทะเบียน โดนสแกน QR code หรือคลิกสมัครที่นี่ https://forms.gle/ZikJreHN8BpJnSQM7 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา...

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายที่บ้าน ต้านโควิด-19 ด้วยกันค่ะ