กลับมาอีกครั้ง...กับโอกาสของนักประดิษฐ์ กรมพลศึกษา ขอเชิญนักประดิษฐ์ทุกท่าน มาร่วมแสดงไอเดีย กับการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science Innovation Contest 2019 เวทีที่นักประดิษฐ์จะได้ออกไอเดียด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างสร้างสรรค์ และไร้ขีดจำกัด ชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากกรมพลศึกษา...

ด้วยแผนการดำเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (The ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint 2025) ได้กำหนดให้มีแผนงานด้านกีฬา (ASEAN Work Plan on Sports 2016 - 2020) ขึ้น โดยมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาอาเซียน (Senior Officials Meeting...

ประกาศรายชื่อรอบสุดท้าย ผู้มีรายชื่อสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามกำหนดการเลยคะ เข้าพัก โรงแรมได้ คืนที่ 18-19 มิ.ย. 62 ทางกรมไม่มีเงินสำรองค่าเดินทางให้นะคะ ... ครู/อาจารย์สามารถเบิกทางต้นสังกัดได้เลยคะ ส่วนบุคลากรทั่วไป ต้องสำรองจ่ายเองคะ ....ขอบคุณคะ.......

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการดูแลและป้องกันสุขภาพที่ดี ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย มีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาวะของประชาชนในประเทศไทย มักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำ...

รางวัลอันดับที่ 5 ทีม C.H.B. Healthy Kids โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

รางวัลอันดับที่ 4 ทีม หลานปู่ไชยมาส โรงเรียนหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ ทีม The Strong Lion Cubs โรงเรียนบึงสิงโต

รางวัลอันดับที่ 3 ทีม Lycka Production โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร