ขอเชิญทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน" วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ณ สนามศุภชลาศัย หรือ เข้าร่วมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่ร่วมการประกวด) ผ่านลิ้งค์นี้ได้เลย https://forms.gle/qHZMHoH1N16HN9pm8...

#ประกาศเลื่อนกำหนดการประกวด ?ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง? ประจำปี 2565 เนื่องจากกรมพลศึกษา มีเหตุความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประกวด ?ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง? ประจำปี 2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด กรมพลศึกษาจะประกาศกำหนดการใหม่ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ที่เว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th และ...

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการประกวด ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2565 เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล รวมกว่า 100,000 บาท ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ สมัครได้เลยตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2565 โดยสามารถสมัครในระบบการรับสมัครของกรมพลศึกษา และรับชมการประกวดผ่าน Facebook live...

ตอนที่ 7: แบบทดสอบที่ 6 แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test : MRT)

ตอนที่ 6: แบบทดสอบที่ 5 แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน (Design fluency test : DFT)