ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม เรื่อง?หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน? จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น) สามารถ...

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00-15.30 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒ SPORT SCIENCE INNOVATI?ON CONTEST 2019 กรม...

กรมพลศึกษา ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไป สละเวลาตอบแบบสำรวจ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการกีฬา (Sport Participation Survey) ท่านสามารถเข้าถึงแบบสำรวจได้โดยคลิกที่คำว่า "ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่" หรือตามลิ้งค์แบบสำรวจด้านล่าง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ กรมพลศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการ...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคคลทั่วไป และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมชมผลงานและให้กำลังใจนักประดิษฐ์ ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science Innovation Contest 2019 ภายในงานพบกับกิจกรรมสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เกมกีฬาสุดมันส์...!!! VR...

รางวัลอันดับที่ 5 ทีม C.H.B. Healthy Kids โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

รางวัลอันดับที่ 4 ทีม หลานปู่ไชยมาส โรงเรียนหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ ทีม The Strong Lion Cubs โรงเรียนบึงสิงโต

รางวัลอันดับที่ 3 ทีม Lycka Production โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร