ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา...ชวนวิ่ง ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง ในวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้ผู้ที่มีรายชื่อรีบโทรติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์กับผู้จัดโดยด่วน ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และในวันอบรมให้เตรียม...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญนักวิ่งเพื่อสุขภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง ?วิทยาศาสตร์การกีฬา...ชวนวิ่ง ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง? ในวันที่ 15 ? 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ...

การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในเด็ก 5/5 โปรแกรมฝึกการเคลื่อนไหวในเด็ก

การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในเด็ก 4/5 12 เกมสนุก ประยุกต์ทักษะพื้นฐาน

การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในเด็ก 3/5 การฝึกทักษะการทุ่ม และพุ่ง-ขว้าง

การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในเด็ก 2/5 การฝึกทักษะการเดิน วิ่ง กระโดด