ส่งคลิป VDO เพื่อคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ - 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 2 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน

ตามที่กรมพลศึกษา ได้มีประกาศ เรื่อง การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดคัดเลือกทีมในรอบคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และประกาศทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น คณะกรรมการตัดสินได้ดำเนินการคัดเลือกทีมที่เข้าประกวดฯ...