สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการดูแลและป้องกันสุขภาพที่ดี ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย มีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาวะของประชาชนในประเทศไทย มักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำ...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้จัดการการอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 พย. 2561 ณ โรงแรมริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 พย. 2561 ณ...

ด่วน!! ประกาศเลื่อนวันจัดอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับนานาชาติ เป็นวันที่ 26-28 มี.ค. 2562 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ เนื่องจากกำหนดการเดิมตรงกับวันเลือกตั้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-215-4646 กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ!!!

รางวัลอันดับที่ 5 ทีม C.H.B. Healthy Kids โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

รางวัลอันดับที่ 4 ทีม หลานปู่ไชยมาส โรงเรียนหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ ทีม The Strong Lion Cubs โรงเรียนบึงสิงโต

รางวัลอันดับที่ 3 ทีม Lycka Production โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร