#ประกาศเลื่อนกำหนดการประกวด ?ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง? ประจำปี 2565 เนื่องจากกรมพลศึกษา มีเหตุความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประกวด ?ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง? ประจำปี 2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด กรมพลศึกษาจะประกาศกำหนดการใหม่ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ที่เว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th และ...

ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Sport Science Innovation Contest 2022)

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการประกวด ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2565 เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล รวมกว่า 100,000 บาท ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ สมัครได้เลยตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2565 โดยสามารถสมัครในระบบการรับสมัครของกรมพลศึกษา และรับชมการประกวดผ่าน Facebook live...

รับสมัครด่วน การประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 " ขอเชิญผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ มาร่วมแสดงพลังและความสามารถของผู้สูงอายุในการประกวดครั้งนี้ พร้อมชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลมากมาย สนใจดูรายละเอียดประกาศและระเบียบการประกวดได้ที่ ลิ้งค์นี้ https://bit.ly...

ตอนที่ 7: แบบทดสอบที่ 6 แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test : MRT)

ตอนที่ 6: แบบทดสอบที่ 5 แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน (Design fluency test : DFT)

ตอนที่ 5: แบบทดสอบที่ 4 แบบทดสอบแฟลงเคอร์ (Flanker test : FKT)