ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการประกวด ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2565 เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล รวมกว่า 100,000 บาท ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ สมัครได้เลยตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2565 โดยสามารถสมัครในระบบการรับสมัครของกรมพลศึกษา และรับชมการประกวดผ่าน Facebook live...

ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Sport Science Innovation Contest 2022)

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้นำ/ครูสอนออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางลิ้งค์นี้ได้เลยครับ https://forms.gle/FvXu53S2HUEQ1G1R9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร...

รับสมัครด่วน การประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 " ขอเชิญผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ มาร่วมแสดงพลังและความสามารถของผู้สูงอายุในการประกวดครั้งนี้ พร้อมชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลมากมาย สนใจดูรายละเอียดประกาศและระเบียบการประกวดได้ที่ ลิ้งค์นี้ https://bit.ly...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเข้าไปยืนยันการเข้าร่วม โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล และจังหวัด ผ่านลิ้งค์นี้ You've been invited to join ...

ตอนที่ 7: แบบทดสอบที่ 6 แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test : MRT)

ตอนที่ 6: แบบทดสอบที่ 5 แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน (Design fluency test : DFT)

ตอนที่ 5: แบบทดสอบที่ 4 แบบทดสอบแฟลงเคอร์ (Flanker test : FKT)