สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมชมคลิป VDO เรื่อง แนวทางการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชนไทย จำนวน 5 ตอน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษา ได้ที่ Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfUBM7H4pI6fmKB84j35bA0mIPxOjm3ME...

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายที่บ้าน ต้านโควิด-19 ด้วยกันค่ะ

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น) สามารถ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม เรื่อง?หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน? จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ

กรมพลศึกษา ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไป สละเวลาตอบแบบสำรวจ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการกีฬา (Sport Participation Survey) ท่านสามารถเข้าถึงแบบสำรวจได้โดยคลิกที่คำว่า "ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่" หรือตามลิ้งค์แบบสำรวจด้านล่าง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ กรมพลศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการ...

ผู้สุงอายุ : การเสริมสร้างพัฒนาการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุ : การเสริมสร้างความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุ : การเสริมสร้างความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุ : การเสริมสร้างความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป